problem

 1. pavlaras1
 2. m1chb3ltr3
 3. CastlBravo
 4. Pavle
 5. cytryna
 6. Mraz
 7. szumial
 8. HossinAsaadi
 9. socal50
 10. Martha23
 11. Al913
 12. tuxedo187
 13. Rememberall
 14. aerodeveloper
 15. nswish
 16. stoyanov_ynwa
 17. gameboy3800
 18. Chowda289
 19. paulr113
 20. Achille911