problem

 1. TheodoreT
 2. Ilias_mcleg
 3. Gustavo C.
 4. pavlaras1
 5. m1chb3ltr3
 6. CastlBravo
 7. Pavle
 8. cytryna
 9. Mraz
 10. szumial
 11. HossinAsaadi
 12. socal50
 13. Martha23
 14. Al913
 15. tuxedo187
 16. Rememberall
 17. aerodeveloper
 18. nswish
 19. stoyanov_ynwa
 20. gameboy3800