issues

 1. zyzzyva
 2. SMGJohn
 3. Eralius
 4. yoshomiamoto
 5. Dr. AMK
 6. zhihaoli
 7. veyronworld
 8. NestaRasta
 9. samkle
 10. Jelky Bellyl
 11. gary1935
 12. RalfTech
 13. Dr. AMK
 14. jafico1
 15. blessthenoob
 16. orancanoren
 17. DarkKnight919
 18. Heatshiver
 19. CJhakeV
 20. Skool