elitebook

 1. zyzzyva
 2. SamuelL421
 3. paulie.vaio
 4. willkill114
 5. prosetheus
 6. 9ac3
 7. alexunder06
 8. MAFLP²
 9. japanworm
 10. MrDarkwraith
 11. luka3110
 12. dabimo
 13. tnfan47
 14. Smerdjakov
 15. Smerdjakov
 16. TheKillerTacos
 17. mjjones
 18. OverTallman