ddr4

 1. hertzian56
 2. luisxd
 3. Dr. AMK
 4. Rage Set
 5. Izen
 6. Smerdjakov
 7. valuxin
 8. Heatshiver
 9. Trevayne10
 10. fantasma64
 11. bloodhawk
 12. Trevayne10