amd

 1. Biker Gremling
 2. alexhawker
 3. SMGJohn
 4. saswat12345
 5. SMGJohn
 6. SMGJohn
 7. Dr. AMK
 8. intok
 9. STDupont
 10. Dr. AMK
 11. SMGJohn
 12. True Debreuil
 13. prosetheus
 14. Stephen_1720
 15. Seiko Santana
 16. OverTallman
 17. kw.60640
 18. krabman
 19. ThatOldGuy
 20. intok