amd

 1. SMGJohn
 2. SMGJohn
 3. Dr. AMK
 4. intok
 5. STDupont
 6. Dr. AMK
 7. SMGJohn
 8. True Debreuil
 9. prosetheus
 10. Stephen_1720
 11. Seiko Santana
 12. OverTallman
 13. kw.60640
 14. krabman
 15. ThatOldGuy
 16. intok
 17. jaug1337
 18. PokaiChin
 19. Svyatpro
 20. STDupont